Fotografie

Kleinere families binnen de macro-nachtvlinders

Nonvlinder (Lymantria monacha) op licht gevangen in de Vogezen Euproctis similis, de Donsvlinder, soort van bossen, parken en tuinen De Witte eenstaart, behorend tot de kleine familie van de Eenstaartjes, vertoont op enige afstand een opmerkelijke overeenkomst met een vogelpoepje Het Vierstipbeertje, de eerste van een hier gepresenteerde rij beertjes waarvan de rups leeft op (korst)mossen op bomen. Glad beertje, algemene soort veelal in natte gebieden; zie ook vorige soort. Geel beertje, een algemene soort van eiken-en beukenbossen; zie ook twee soorten terug. De Viervlakvlinder, een vrij groot beertje, zeldzame trekvlinder, in 2006 op diverse plaatsen in ons land waargenomen. De Roodbandbeer. Een exotisch uitziende beervlinder, hier het mannetje dat qua uiterlijk sterk afwijkt van het vrouwtje. Een soort die niet zo gewoon is, wel in de duinen. De Kleine beer, een opvallend rood getinte beervlinder. Algemeen in open milieus zoals heiden en duinen. Spilosoma lubricipeda, de Witte tijger, een algemene beervlinder van allerlei milieutypen. Waardplanten: allerlei kruiden zoals zuring en brandnetel en op struiken als vlier. Spilosoma lubricipeda, de Witte tijger, een algemene beervlinder van allerlei milieutypen. Waardplanten: allerlei kruiden zoals zuring en brandnetel en op struiken als vlier. Tethea or, de Orvlinder, vertegenwoordiger van de Eenstaartjes. Vliegt einde voorjaar en zomer. Loofbossoort. Waardplanten: wilg en populier. Zebrarupsen van de Jacobsvlinder. Algemene beervlinder die veel in duinen en heiden voorkomt. Waardplant Jacobskruiskruid. Gele eenstaart, vertegenwoordiger van de fam. van de Eenstaartjes. Vrij gewone soort van eikenbossen. Waardplant: eik. Calliteara pudibunda, de Meriansborstel vernoemd naar de 17e eeuwse schilderes van tropische vlinders Maria Sybilla Merian. De soort behoort tot de Lymantriidae, Donsvlinders. Het is een zeldzame soort van de zandgronden en heeft als habitat heiden en duinen. Waardplanten Struikhei, wilg en kruiden. Cerura vinula, de Hermelijnvlinder. Behoort tot de Notodontidae, Tandvlinders.  Vliegt van begin april tot in augustus. Een vrij zeldzame soort van de kustprovincies. Waardplanten wilgen en populieren. Diloba caerulocephala, de Krakeling. Behoort in Engeland tot de Notodontidae, de Tandvlinders. In Nederland wordt hij tot de Nachtuilen gerekend. Vliegt in de herfst. Is een echte struwelensoort. Waardplanten: Meidoorn en Sleedoorn. Furcula furcula, Kleine hermelijnvlinder. Eén van de drie kleine Hermelijnvlinders in ons land en tevens van die drie de meest algemene. Leefgebied open bossen, struwelen en heides. Waardplanten wilgen en populieren. Furcula furcula, Kleine hermelijnvlinder. Eén van de drie kleine Hermelijnvlinders in ons land en tevens van die drie de meest algemene. Leefgebied open bossen, struwelen en heides. Waardplanten wilgen en populieren. Gastropacha quercifolia, het Eikenblad, een vlinder met een bijzonder geslaagde nabootsing van een boomblad. Zelf de kop doet mee aan de nabootsing en lijkt op een bladsteel. Het is een zeer zeldzame soort van de Peel en op de grens van Friesland en Drenthe. Een zomersoort met als waardplant een voorkeur voor Sporkehout en Lijsterbes. Hepialus sylvina, de Oranje wortelboorder. Behoort tot de kleine familie van de Hepialidae, de Wortelboorders. Sommige taxonomen rekenen deze familie tot de micro's. De rupsen leven in of op plantenwortels. De vlinders hebben geen functionele monddelen en kunnen dus niet eten. Een vrij algemene soort van wegbermen, bosranden, ruige graslanden en tuinen. Vliegt vrij laat in de zomer.  Lasiocampa trifolii, de Kleine hageheld, vertegenwoordiger van de Lasiocampidae, de Spinners. Een echte duinsoort en daar algemeen voorkomend. Waardplant in de duinen Kruipwilg. Komt ook op de Veluwe voor en heeft daar als waardplant vooral Struikhei. Een zomersoort. Lasiocampa trifolii, de Kleine hageheld, vertegenwoordiger van de Lasiocampidae, de Spinners. Een echte duinsoort en daar algemeen voorkomend. Waardplant in de duinen Kruipwilg. Komt ook op de Veluwe voor en heeft daar als waardplant vooral Struikhei. Een zomersoort. Hier in front-aanzicht waarbij de grote en geveerde antennes van het mannetje opvallen. Doet mij altijd denken aan de Grootoorvleermuis. Malacosoma neustria, de Ringelrups. Een soort die vroeger algemeen was maar de laatste decennia steeds minder wordt waargenomen. Behoort tot de Lasiocampidae, de Spinners. Vliegt in de zomer en heeft als waardplanten allerlei loofbomen en struiken. Nola confusalis Notodonta dromedarius Notodonta ziczac Phalera bucephala Pheosia gnoma Pheosia tremula Poecilopcampa populi Pterostoma palpina Ptilodon capucina Miltochrista miniata, een beervlinder. De Kolibrievlinder op Moesdistel in de Vogezen. De Kolibrievlinder op Moesdistel in de Vogezen. De Kolibrievlinder op Moesdistel in de Vogezen. De Kolibrievlinder op Moesdistel in de Vogezen. De Kolibrievlinder op Moesdistel in de Vogezen. De Kolibrievlinder op Moesdistel in de Vogezen. De Kolibrievlinder op Moesdistel in de Vogezen. De Kolibrievlinder

Terug naar thema's