Voorlichting en cursussen

Hieronder vallen excursies, presentaties en lezingen over diverse natuur- en landschapsonderwerpen en het geven van cursussen gericht op het verkrijgen van vaardigheden voor het uitvoeren van ecologisch onderzoek, het determineren van hogere planten, mossen en diergroepen als vogels, dag- en nachtvlinders en libellen. Opdrachtgevers waren o.a. de gemeentes Zaanstad en Velsen, Stichting Natuur en Milieu, Volkshogeschool Bergen en Provinciaal Waterleiding Bedrijf van Noord-Holland.