Onderzoek

In het verleden zijn er veel inventarisaties uitgevoerd ter onderbouwing van natuurtoetsen. Daar ben ik mee gestopt. Tegenwoordig bestaat het onderzoek uit het volgen van vegetaties op vaste locaties in de duinen van Noord-Holland. Sinds 2010 is er een monitoring van duinvegetaties via steekproeven. Deze locaties zijn ad random vastgesteld en elke steekproef wordt elke 4 jaar bezocht. De steekproeflocaties bevinden in de door het Provinciaal Waterleiding Bedrijf van NH beheerde duingebieden vanaf het Kraansvlak bij Zandvoort tot en met de duinen bij Bergen. De kennis van de terrestrische mos- en korstmosflora van de duinen komt hierbij goed van pas. Sinds twee jaar is er een monitoringproject aan toegevoegd. Er wordt onderzoek verricht naar de vegetatieontwikkjeling op voormalige mountainbikepaden in het Noord-Hollands Duinreservaat (zie foto).

Voormalig mountainbikepad in de duinen bij Bergen (NH)

Rapport Beemster

Een ander type onderzoek is de analyse van maandelijkse nachtvlindervangsten in de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Vanaf 2006 tot 2020 zijn in de vallei het Groot Zwarteveld op licht en met smeer (suiker/alcoholoplossing) nachtvlinderwaarnemingen gedaan. Deze worden dit jaar geanalyseerd in opdracht van de beheerde, Waternet.

Kop van bruine herfstuil (Agrochola circellaris), een nachtvlinder

Rapport Beemster