Beheerplannen en -visies

Het adviesbureau ontwikkelt plannen en -visies ten behoeve van het natuurbeheer. Toepasselijke werkzaamheden zijn:

  • Het verzamelen van voldoende basisgegevens via eigen onderzoek, literatuurstudie of via onderzoeksresultaten van derden, bijv. provinciale natuurgegevens.
  • In overleg met de beheerder en andere relevante partijen zoeken naar ontwikkelingsmogelijkheden en het formuleren van natuurdoelen;
  • Het maken van een beheerkaart;
  • Het organiseren van presentaties en discussies met gebruikers en andere betrokkenen gericht op het verkrijgen van draagvlak voor de nieuwe plannen;
  • Het opzetten van een monitoringprogramma.

In 2006 is een nieuw beheersplan voor een duingebied met militaire functies grenzend aan de noordzijde van Den Haag afgerond. Opdrachtgever Dienst Vastgoed Ministerie van Defensie ("DVD"). Voor eind 2007 staat de ontwikkeling van een beheersplan voor drie kleine duinterreinen in beheer bij DVD op het programma.