Profiel

Missie

Het adviesbureau streeft naar het zo goed mogelijk verzorgen van een ecologische inbreng in projecten. Waar mogelijk in samenhang met maatschappelijke functies zoals cultuurhistorie, landbouw, openluchtrecreatie, woningbouw en bedrijfsontwikkeling. De integratie met andere functies is gericht op het bereiken van een meerwaarde die niet goed mogelijk is wanneer uitsluitend de blik is gericht op de eigen discipline.

Het adviesbureau is breed georiënteerd door de opgebouwde ervaring met natuuronderzoek, ecologische advisering, de ontwikkeling gebiedsvisies, beheerplannen en nieuwe natuur en natuurfotografie. Dit geldt ook voor werkzaamheden waarbij communicatie en kennisoverdracht voorop staan zoals lezingen, cursussen en workshops.