Fotocursus in Spaarnwoude

18 januari 2011

De freelance-fotograaf / fotojournalist Anno Huidekoper en de bioloog Ben Kruijsen organiseren van 14-17 april 2011 een fotocursus in Spaarnwoude, het recreatiegebied bij Haarlem.

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Voor zowel de beginner als de meer gevorderde fotograaf die verder zijn creativiteit wil ontwikkelen. Dit doen we aan de hand van thema's en foto-opdrachten. In de cursus stuiten we op vragen als: Wat roept de kleur rood in een foto bij ons op? Waarom is een bepaalde lijn een "sterke" lijn? Hoe zorg je ervoor dat een foto niet saai wordt. Daarnaast is er aandacht voor fototechnieken zoals werken in RAW, de basisinstellingen van de camera en scherptediepte. Omdat de cursus plaatsvindt in een natuurgebied is er ook aandacht voor zaken als macrofotografie en de natuur zelf. Welke vlinder is dit en waarom komt juist deze stuik hier veel voor?

Programma

We starten deze cursus op donderdagavond om 19.00 met de avondmaaltijd. Hierna is er een lezing van Anno met zijn visie op fotografie ('fotografie is emotie'). Vrijdag en zaterdag gaan we na het ontbijt op foto-excursie om tegen 16.00 terug te keren in de presentatieruimte in het bezoekerscentrum Zorgvrij. We gaan dan foto's afdrukken en bespreken. Na het diner gaan we hier tijdens een kort avondprogramma mee door. Zondagochtend maken we een laatste foto-excursie in de directe omgeving en sluiten we de cursus af na de lunch. De cursisten kunnen desgewenst hun beste foto (meerkosten 30 euro) op extra groot formaat af laten drukken. Deze wordt later ingelijst en vanaf begin juli gepresenteerd in de overzichtstentoonstelling op Zorgvrij.

Spaarnwoude

Het recreatiegebied Spaarnwoude omvat ruim 3000 ha buitengebied en ligt als groene bufferzone tussen Amsterdam en Haarlem. Het is een gevarieerd gebied met agrarische graslanden, recreatiegebieden met bos, ligweiden en open water. Er zijn ook natuurgebieden zoals het Spaarnwouderveen en Oeverlanden aan de Liede, het Westhoffbos, de bloemrijke Liniedijk, het landje van Gruiters met vogelrijke slikken en moerassen met soorten als Bruine kiekendief, Waterspitsmuis en Noordse woelmuis. Er komen op uitgebreide schaal agrarische graslanden voor met lokaal een hoge weidevogeldichtheid. Een deel van de Stelling van Amsterdam ligt in het gebied met forten en een Liniewal bij Spaarndam. Kortom een gebied met vele kanten. De cursisten maken kennis met thema's als natuur en landschap, recreatie, landbouw en cultuurhistorie.

Apparatuur

We gaan ervan uit dat je een eigen digitale camera meeneemt. Dat behoeft niet een reflex camera te zijn. Daarnaast stelt Epson een geavanceerde printer ter beschikking. Deze printer maakt het afdrukken tot en met A3 plus - formaat mogelijk. We raden aan een eigen laptop mee te nemen. Als je er geen hebt, kun je samenwerken met iemand die er wel een heeft meegenomen. Een USB-stick is wel noodzakelijk en een card-reader is facultatief.

Vervoer tijdens de cursus

Transport van en naar de locatie van de fotocursus en tijdens de excursies geschiedt op eigen kosten met privé-auto's van de cursisten en cursusleiding. Mogelijk dat we in Spaarnwoude ook de fiets gebruiken.

Cursuskosten

Deelname aan de Spaarwoudecursus (exl. eventuele overnachtingskosten) is 260 euro. Dit is inclusief 3 warme maalrijden op donderdag, vrijdag en zaterdag en de lunch op zondag.

Aanmelding

Aanmeldingsformulier

Meer informatie?

Voor aanvullende vragen over de cursus:

Flyers van de cursussen

Flyer van de cursus