Fotografie

Mossen

"Small is beautiful" zeggen ze bij de Bryologische Werkgroep en daar hebben ze gelijk in! Bekijk een mos door een loupe in het veld en er gaat een wereld voor je open. Het zijn de kwaliteitsindicatoren van ons milieu in pocket-formaat.

Grimmia pulvinata, Gewoon muisjesmos, een steenbewoner die soms zoals hier op bomen groeit Fissidens incurvus, pionier op kale kleibodem Fissidens incurvus, pionier op kale kleibodem Vliermos, de soort is sterk in opmars ook in het binnenland Vliermos, de soort is sterk in opmars ook in het binnenland Vliermos, de soort is sterk in opmars ook in het binnenland Hypnum cupressiforme, Gewoon klauwtjesmos, een zeer algemeen mos op de bodem, op steen en op bomen Knikkend palmpjesmos op oude populier Gewoon boomvorkje wordt steeds algemener Orthotrichum pulchellum, een soort in opmars; vroeger alleen langs de kust Orthotrichum pulchellum, een soort in opmars; vroeger alleen langs de kust Orthotrichum stramineum, Kleine haarmuts Orthotrichum striatum met kapsels tussen de blaadjes en een glad kapsel en behaarde huikjes Radula complanata, een niet zo algemeen bebladerd levermos Radula complanata, een niet zo algemeen bebladerd levermos Ulota crispa steeds algemener door verbeterde luchtkwaliteit. Hier met Trentepohlia umbrina, een rode alg die ook steeds algemener wordt op bomen met neutrale schors, waarschijnlijk een effect van global warming (aldus A. Aptroot). Ulota crispa steeds algemener door verbeterde luchtkwaliteit Mossen kruipen langs stengels omhoog: een teken van hoge luchtvochtigheid Sommige zangvogels maken hun nest van (korst-)mossen Atrichum undulatum, Gewoon rimpelmos, in het open duinvallei en opvallend rood verkleurd door anthocyaan. Deze verkleuring dient als bescherming tegen bevriezing. Philonotis fontana, een kwelsoort hier op het Groot Zwarteveld in de Amsterdamse Waterl. Duinen, een zeer zeldzame soort in de kustduinen Philonotis fontana, een kwelsoort hier op het Groot Zwarteveld in de Amsterdamse Waterl. Duinen, een zeer zeldzame soort in de kustduinen Racomitrium canescens s.s., een soort van licht ontkalkt duinzand in de kalkrijke duinen. Pogonatum nanum teruggevonden in de Amsterdamse Waterl.Duinen in 2006; de laatste vondsten uit de kustduinen van NH en ZH dateren van vóór 1950! Pogonatum nanum teruggevonden in de Amsterdamse Waterl.Duinen in 2006; de laatste vondsten uit de kustduinen van NH en ZH dateren van vóór 1950! Zygodon viridissimus, Echt iepenmos, algemeen op bomen met neutrale schors zoals iepen Syntrichia laevipila, Boomsterretje, komt regelmatig voor op oude populieren in de duinen en is in opmars. Syntrichia laevipila, Boomsterretje, vaak kapselend. Calypogeia muelleriana, Gaaf buidelmos, op boswalletje in de Gaasterlandse bossen. Herzogiella seligeri, Geklauwd pronkmos, een soort van dode, ontschorste stammen van naaldbomen. Homalothcium sericeum, Gewoon zijdemos, een soort van bomen met neutrale bast en oude muren of beton waarin kalk is verwerkt: droog goed herkenbaar aan de gekromde zijtakjes die aan penseeltjes doen denken. Hylocomium splendens, Etagemos. In de duinen een typische noordhellingbewoner , vaak samen met Pluimstaartmos. Rozetmos, een in sommige duingebieden weinig algemene duingraslandsoort, vaak op lage noordhellingen. Riempjesmos, een fraai mos op zure bodem en rottend hout; verwant aan Haakmos en Pluimstaartmos. Riempjesmos, een fraai mos op zure bodem en rottend hout; verwant aan Haakmos en Pluimstaartmos.

Terug naar thema's