Fotografie

Micro-vlinders

Er zijn wel 1400 soorten micro-nachtvlinders in ons land. Het is een vergeten groep met een kleine groep specialisten die deze groep onderzoekt. Deze beperkte aandacht is niet terecht want kennis over het voorkomen van micro's levert veel ecologische informatie op. Veel soorten hebben een nauwe ecologische amplitude wat zoiets wil zeggen als een gespecialiseerde levenswijze zoals de relatie met een specifieke voedselplant.

Adela reaumurella van de fam. der Adelidae waarvan veel soorten een extreem lange antenne hebben. Rups leeft op dode bladeren van eik en beuk. Alucita hexadactyla, een Waaiermot behorende tot de groep van de Vedermotten. Waardplant Wilde kamperfoelie. Een Coleophora soort, alleen te determineren aan de hand van genitaalonderzoek. Een Coleophora soort, alleen te determineren aan de hand van genitaalonderzoek. Ethmia bipunctella. Waardplanten: familie van de Ruwbladigen zoals hier op Glad parelzaad. Nemophora degeerella. Ook bij deze soort leeft de rups van dode bladeren. Agonopterix heracliana, een algemene Oecophoride die vliegt van sept. tot april en als vlinder overwintert. Waardplant rups: schermbloemen. De soort lijkt veel op de iets grotere A. ciliella. Onderzoek van de achtervleugels is noodzakelijk. Caloptilia elongella, vliegt in juni en daarna de 2e generatie vanaf september. De laatste generatie overwintert als vlinder. Het is een algemene soort waarvan de rups leeft op els, in eerste instantie als bladmineerder. Karakteristiek voor alle Caloptilia soorten is de typische hoog opgerichte lichaamshouding. Caloptilia elongella, vliegt in juni en daarna de 2e generatie vanaf september. De laatste generatie overwintert als vlinder. Het is een algemene soort waarvan de rups leeft op els, in eerste instantie als bladmineerder. Karakteristiek voor alle Caloptilia soorten is de typische hoog opgerichte lichaamshouding. Cameraria ohridella, de Paardenkastanjemineerder. Dit is een fraai vlindertje met een vleugelspanwijdte van slechts 8 mm. Sinds 1985 ontdekt in Macedonië en daarna over geheel Europa zich verspreidend. De rupsen mineren het blad van de Paardenkastanje en wel in dien mate dat de bladeren van de boom sterk verbruinen. Verspreid over het hele land beginnen Paardenkastantjes er last van te krijgen. Het is kortom een plaag geworden. Carcina quercana, een Oecophoride die oppervlakkig gelijkenis vertoont met een bladroller maar dat niet is. De soort komt algemeen voor, vliegt in de zomer en de waardplanten eik en beuk zijn dan niet ver uit de buurt. Diurnea fagella, een Oecophoride die in het voorjaar vliegt. De soort is algemeen en gebonden aan loofbomen. In industriegebieden komt een donkere vorm voor. Op de foto is ook een donker exemplaar te zien. Zou de nabije ligging van de industrie bij IJmuiden hiermee te maken hebben? Net als bij de Berkenspanner heeft het uiterlijk van de vlinder zich in evolutionair gezien korte tijd aangepast aan de donkere aanslag op bomen als gevolg van luchtverontreiniging. Emmelina monodactyla, een algemeen voorkomende Vedermot met als Waardplant de Haagwinde Emmelina monodactyla, een algemeen voorkomende Vedermot met als Waardplant de Haagwinde Amblyptilia acanthadactyla, een minder algemene Vedermot die steeds meer wordt waargenomen. Esperia sulphurella, een Oecophoride die in mei en juni overdag vliegt en waarvan de rups van dood hout leeft. Hofmannophila pseudopretella, een Oecophoride die het hele jaar is te vinden is in en rond het huis maar vooral in de zomer vliegt. Deze Aziatische soort is in de negentiende eeuw in Europa geïntroduceerd. De rups leeft van dood organisch materiaal. Plutella porrectella, deze vertegenwoordiger van de Yponomeutidae vliegt 's nachts in mei, juli en aug in gebieden met de waardplant Hesperis matronalis, de Damastbloem en kan dus vaak in tuinen worden aangetroffen. Komt op licht. Ypsolopha ustella, een vertegenwoordiger van de Yponomeutidae. Overwintert als vlinder en is dan vliegend waar te nemen. De soort heeft een variabel uiterlijk. De rups leeft op eiken.

Terug naar thema's