Fotografie

Korstmossen

Ik ben vooral thuis in de op de grond groeiende korstmossen met geslachten als Cladina, Cladonia en Peltigera. Soorten groeiend op boom op op steen zijn weer een verhaal apart en komen sporadisch aan bod.

Rood verkleurde boomstam door tropische alg Trentepohlia umbrina. De alg is sterk in opmars en mogelijk daardoor ook diverse korstmossen omdat deze alg veel in korstmossen voorkomt. Oranje verkleurde boomstam door tropische alg Trentepohlia umbrina. De alg is sterk in opmars en mogelijk daardoor ook diverse korstmossen omdat deze alg veel in korstmossen voorkomt. Cladonia rangiformis, karakteristiek korstmos van open laag duingrasland in de kalkrijke duinen Korstvormig korstmos: Lecidella elaeochroma. Cladonia rangiformis Cladonia rangiformis Cladonia glauca met bepoederde staafjes (podetiën) en blaadjes onderaan de staaf. Cladonia conistea, één van de bekermossen op zandgrond in pioniervegetaties. Cladonia conistea, één van de bekermossen op zandgrond in pioniervegetaties. Hypogymnia physodes, een meestal op bomen groeiend korstmos, hier in de duinen van Terschelling op de grond tussen mossen. Hypogymnia physodes, een meestal op bomen groeiend korstmos, hier in de duinen van Terschelling op de grond tussen mossen. Cladonia floerkeana, soort van kalkarme zandgrond met opvallende knotsvormige, rode apotheciën. Cladonia coccifera, soort van kalkarme zandgrond met rode apotheciën in de bekerrand. Cladonia ramulosa, fraai ontwikkeld. Cladonia verticillata, een soort met ondiepe bekers waarin nieuwe bekers ontspruiten. Evernia prunastri, een veel op bomen voorkomende soort, soms in de duinen op de grond groeiend.

Terug naar thema's