Fotografie

Dagvlinders

Het gaat niet goed met de dagvlinderfauna in Nederland. Er zijn de laatste decennia nogal wat soorten uit ons land verdwenen en een aantal staat te boek als bedreigd of kwetsbaar. 25 soorten in een bepaald gebied is al een heel aantal en dan zit je echt wel in een goed ontwikkeld natuurgebied zoals de duinen. Vaak kom je niet verder dan ruim 10 soorten waarvan de meeste niet eens standvlinders maar zwervers of trekkers.

Heivlinder, een soort van heides en open duinmilieus zoals de zeereep; past camouflage toe o.a. door zich aan te passen aan de achtergrond. Als hij is neergestreken op het zand gaat hij scheef zitten (minder schaduw) en schuift de vleugels in elkaar. Blauwe ijsvogelvlinder in de Brenne, Midden-Frankrijk Akkerparelmoervlinder, in Frankrijk veel op kalkgrasland. Hier op bloeiende Smalle weegbree. Bleek blauwtje, een blauwtje dat met het  Dwergblauwtje en Adonisblauwtje gebonden is aan kalkgrasland. Let op de geblokte franje. Oranje luzernevlinder, in Frankrijk standvlinder, in ons land een trekvlinder uit het zuiden. Hier op Centaurea jacea, Gewoon knoopkruid. Kaasjeskruiddikkopje, een soort van bloemrijk vochtig hooiland en in Midden-Frankrijk in pioniervegetaties langs laaglandrivieren, zoals de Creuse. Hier op de bloeiwijze van Smalle weegbree. Bretons spikkeldikkopje, in de Brenne (Midden-Frankrijk) vrij algemeen in bloemrijk grasland in augustus Staartblauwtje. Grote boswachter. Leefgebied van populatie Grote boswachters: gevarieerd open bos op kalk.

Terug naar thema's